PODRĘCZNIK ONLINE ZALOGUJ
NAUCZYCIEL
STUDENT | SZKOŁA

Oferta dla nauczycieli


Przy zakupie większej ilości podręczników gwarantujemy
szkolenia metodyczne oraz darmowe podręczniki dla nauczycieli
(1 podręcznik na każde 25 zamówionych podręczników).

 

PRZY ZAKUPIE: OFERUJEMY:
20-50
podręczników
Arcoíris
Szkolenie metodyczne dotyczące pracy
z podręcznikiem dla 1 lektora ze szkoły.
Szkolenie odbywa się we Wrocławiu. Szkolenie
zorganizowane jest dla kilku szkół w terminach
określonych przez wydawnictwo.
51 – 100
podręczników
Arcoíris
Szkolenie metodyczne dotyczące pracy
z podręcznikiem dla 2 lektorów ze szkoły.
Szkolenie odbywa się we Wrocławiu. Szkolenie
organizowane jest dla kilku szkół w terminach
określonych przez wydawnictwo.
101 – 150
podręczników
Arcoíris
Szkolenie metodyczne dotyczące pracy
z podręcznikiem dla 3-4 lektorów ze szkoły.
Szkolenie odbywa się we Wrocławiu. Szkolenie
organizowane jest dla kilku szkół w terminach
określonych przez wydawnictwo.
151 – 250
podręczników
Arcoíris
Szkolenie metodyczne dotyczące pracy
z podręcznikiem w wybranym przez
szkołę mieście dla 5-8 lektorów. Szkolenie
organizowane jest dla kilku szkół w terminach
określonych przez wydawnictwo.
powyżej 251
podręczników
Arcoíris
Szkolenie metodyczne dla wszystkich lektorów
języka hiszpańskiego szkoły zamawiającej
podręczniki w wybranym przez szkołę mieście
i terminie. W szkoleniu biorą udział tylko
nauczyciele danej szkoły.